11.4.11

karangnya tajam seperti tombak

(dan bila bila dia terlena,  dia mahu dikejutkan.)

*Kenali dirimu, hai anak dagang!
 di balik papan tidur telentang,
 kelam dan dingin bukan kepalang,
 dengan siapa lawan berbincang?

*La ilaha illallahu itu kata yang teguh,
 memadamkan cahaya sekalian rusuh,
 jin dan syaitan sekalian musuh,
 hendak membawa dia bersungguh-sungguh.

*La ilaha illallahu itu tempat musyahadah,
 menyatakan tauhid jangan berubah,
 sempurnalah jalan iman yang mudah,
 pertemuan Tuhan terlalu susah.


* Syair Perahu, Hamzah Fansuri.

No comments: