17.3.12

alasan.

-penyelidik telah membuat hipotesis bahawa,
apabila *malas muncul, tabiat untuk mencipta alasan akan membiak dalam manusia.

*sifat-sifat lain seperti tidak ikhlas,tidak minat dan terpaksa juga boleh diaplikasi.

-kesan positif dalam hal ini ialah, manusia akan menjadi lebih kreatif dan kritis dalam mencipta alasan.


No comments: